An-Bar

Nagy Dániel: An-Bar

(2022, Kézfogás Európa Szoborpark)

Az általunk ismert legrégebbi „vas”-at jelentő szó, a sumér AN-BAR, amely az „ég” és a „tűz” piktogramjából áll össze.

A szobor épít az ipari alapanyag adottságaira, a fém nyersességére, ridegségére, és ezeket szerves formaisággá alakítja. Munkámban egyszerre van jelen az ipari és az organikus jelleg. Egy egzakt hasábból kinövő, átalakuló organikus forma, melyek szoros kölcsönhatásban léteznek és nyomukat hagyják egymáson.

Az alkotóról

Nagy Dániel

Nagy Dániel 1994-ben született Szolnokon. Diplomáját a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász tanszékén szerezte, ahol mestere Karmó Zoltán volt. Diplomamunkájáért megkapta a legjobb szobrász diplomamunkának járó Vígh Tamás díjat. Számos hazai és nemzetközi kiállításon vett részt, Szlovákiában, Lengyelországban és Indiában is. Munkái a Magyar Képzőművészeti Egyetem archívuma mellett magángyűjteményekben is megtalálhatók.

Munkássága a szobrászatban megjelenő gesztus szerepével foglalkozik. A festészettel ellentétben – ahol a gesztusok a maguk könnyedségében és pillanatnyiságukban rögzülnek a hordozón – a szobrászatban a gesztusok egyszeriségének megkötése technológia szempontból nagyobb kihívást jelent. Munkái jelentős részét ezért készíti kovácsoltvasból, igyekszik az alakítás nyomait megőrizni. Ezek, a szobor készülése közben létrejövő nem kreált, véletlenszerű, az anyag önműködésének is teret hagyó gesztusok segítenek abban, hogy az alkotás egyszeri és megismételhetetlen formát öltsön. Ezzel párhuzamosan Nagy Dániel annak a vizsgálatára tesz kísérletet, hogy mi az a legkisebb gesztus, amely elég ahhoz, hogy a nyersanyag szoborrá lényegüljön át.

Munkái organikus, geometrikus gesztusalapú absztrakciók. Az anyagalakítás klasszikus technikái, a sculptura és a plasztika mellett, leginkább az elmúlt évszázadban nagy hangsúlyt kapott konstruálás és montázs érdekli. Szobrait munka közben, spontán módon találja ki. Elsősorban a csinálás a fontos számára, az anyaggal való interaktivitás, melynek során kölcsönösen alakítja egymást művész és matéria. Nem szokott tervrajzok alapján dolgozni, munkamódszerét egyfajta spontán-improvizáció jellemzi. Szobrai leggyakrabban a különböző fémekkel való munka eredményeként jön létre.

Bővebben