An-Bar

Nagy Dániel: An-Bar

(2022, Kézfogás Európa Szoborpark)

Az általunk ismert legrégebbi „vas”-at jelentő szó, a sumér AN-BAR, amely az „ég” és a „tűz” piktogramjából áll össze.

A szobor épít az ipari alapanyag adottságaira, a fém nyersességére, ridegségére, és ezeket szerves formaisággá alakítja. Munkámban egyszerre van jelen az ipari és az organikus jelleg. Egy egzakt hasábból kinövő, átalakuló organikus forma, melyek szoros kölcsönhatásban léteznek és nyomukat hagyják egymáson.

Az alkotóról

Nagy Dániel

Bővebben