Dichotómia

Kecső Kristóf: Dichotómia

(2022, Kézfogás Európa Szoborpark)

„Diplomaszobrom címéül a dichotómia (kettősség, tagolódás) fogalmát választottam, mert ahogy korábbi munkáim jó része, ez is ellentétpárokra épülő kétirányú kompozíció. Nem célom becsapni a nézőt azzal, hogy ezek a szigorú formák mind egy tömör anyagból készültek, nagyipari gépek segítségével. Az elkészült munkákon jól láthatók az emberi beavatkozás nyomai, az apró hibák, amelyeket szándékosan, jelzésként hagyok meg. Számomra fontos, hogy felismerhető legyen a kézzel való megmunkálás, a folyamatok egymásutánisága, s a munka végéig tartó küzdelem.

A kész mű olyan, végig élhegesztett geometrikus forma, amely az ipar egy jól használható termékét, a vaslemezt veszi alapul. Első benyomásra szimmetrikusként észlelhető, de tovább szemlélve azt, egy aszimmetrikus kompozíció tűnik fel, amelyben ellentétpárok, geometrikus irányok és arányok jelennek meg olyan elemi geometriai síkok által, mint például a háromszög, a négyzet vagy a trapéz. A felfelé mutató irány egyfajta törekvés és mutatás az ég felé, vagy akár egy hasítás a térbe. Egy olyan formát próbáltam alkotni, amelynek bizonyos nézeteiből a bábos korlát szűkülő táguló formavilága köszön vissza, amely egy ritmusban működik a szobor belső arányaival (a felületkezelés a felület keletkezése és megmunkálása). A szobor főbb nézeteit úgy próbáltam komponálni, hogy a nézőt körüljárásra inspirálja.” – Kecső Kristóf

Az alkotóról

Kecső Kristóf

„Az elmúlt években a geometrikus absztrakción keresztül, egy térbeli koordináta rendszerben gondolkodva, egyensúlyi helyzetekkel foglalkoztam. Munkáimban főként a nagy és a kicsi ellentétpárokat használtam. A létrejött szimmetrikus és geometrikus formákban gyakoriak az aszimmetrikus kivágások, bemélyedések, járatok. Az anyagukat tekintve, a számomra nemes matériákat használom, mint például az acélt, a bronzot vagy a követ.

Anyaghasználatom elsődlegesen az acélra irányul, mivel az elképzelt formákat és geometriai testeket ebből az anyagból tudom a legjobban megvalósítani.

Munkáimban a letisztult geometrikus formavilág használatával egyszerűségre törekszem. Célom, hogy a munkáim a rendezettség benyomását keltsék a munkán belül létrehozott harmónián keresztül. Kisebb méretű munkáim, melyek az egyensúly témájában készültek, kísérletek, megfigyelések analízisei és rögzítései. Munkásságom a szobrászat olyan alapvető problémáival foglalkozik, mint az egyensúly, a gravitáció, az arány vagy az irányok térben való kiterjedése és a monumentalitás. Különösen érdekesek számomra az olyan ellentétpárok, mint a statika és dinamika, a szimmetria és aszimmetria. A munkáimban olyan folytonosan haladó folyamatokat látok, amelyek egymásra és egymásból épülnek.

Úgy gondolom, szobraimnak nem pozitív vagy negatív érzelmeket kell kifejezniük, hanem közvetlen valóságukat, egyszerű mibenlétüket, amely magához hívja a befogadót, és arra készteti, hogy körül járja az adott plasztikát.” – Kecső Kristóf

Bővebben