Rétegződés

Major Janka: Rétegződés

(2014, Kézfogás Európa Szoborpark)

A szobrásznő a siklósi márványtömbben rejtőzködő lélek hangját hallva indult el kívülről befelé. S közben elmélázott. Mint minden kőszobrász: az ókori egyiptomiaktól a XXI. századi alkotókig. A kérdés, az alapprobléma semmit nem változott. Miképpen őrzöm meg a kő tömbszerűségében létező erőt? Ugyanakkor miképpen tudom az eleven életben, a mozgásban megtestesülő őserőt megmutatni? Az ifjú szobrásznőnek sikerült.

Az egy fő nézőpontra komponált plasztikában ugyanaz a felületi érzékenység nyilvánul meg, ami az archaikus és a klasszikus görög szobrászatban született meg. Ugyanakkor az a méltóság és alázat is tapinthatóvá válik, ami az ideális forma megszületése előtti fázisban mutatkozik meg.

A befoglaló forma statikus tömege s a kibontakozó belső formák dinamikája között kialakult finom ellentét, s a felület hullámzó vonalrendszere (vésőnyomrendszere), s a jobb oldal sima, csiszolt felülete közötti kontraposzt egyedülálló vizuális és taktilis élményt nyújt a nézők számára.

Sipos Endre, művészetfilozófus

Az alkotóról

Major Janka

Major Janka 2012-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán. Alkotói szemléletére az emberközpontúság a legjellemzőbb, szobrai a ma emberéről a ma emberének szólnak. Az alkotáshoz inspirációt az antik kultúrából és a bibliából merít. Legutóbbi projektje egy olyan szobor sorozat létrehozása volt, amelyekben bibliai alakokat formált meg egyedi, személyes, kortárs nézőpontból. Az alkotás során a számára meghatározó példabeszédhez a környezetéből keresett modelleket, akiknek az egyéniségét, kisugárzását megfelelőnek találta hozzá, így ezek a szobrok portrék is egyben. Főképp fával dolgozik, de kőből és bronzból is készültek szobrai.

Bővebben